NIEČO O NAŠEJ FIRME

Firma SZ-FRAME bola založená v roku 1994 ako súkromná firma na výrobu rámikových líšt a rámov na obrazy. Pri postupnom rozrastaní tejto činnosti v roku 2000 sme zriadili CNC prevádzku na výrobu rozmerovo malých ale na výrobu a presnosť náročných dielcov ako sú napr. vypínače a zásuvky z dreva, kryty na mobilné telefóny z dreva alebo hračky, u ktorých je presnosť veľmi dôležitá. Do roku 2012 sme sa zaoberali výlučne opracovávaním prírodného dreva. V tomto roku bola založená nová prevádzka, kde spracovávame MDF materiál. Na tejto prevádzke vyrábame na najmodernejších počítačom riadených strojoch obaľované výrobky z MDF a DTD ako sú napr. zárubňové obložky, zasklievacie lišty, obaľované profily pre nábytkársky priemysel. Súčasný výrobný park pozostáva z nasledovných strojov a zariadení: šesť CNC fréziek, jeden CNC sústruh, štvorstránka 7-hlavová na rastlé drevo, štvorstránka 8-hlavová na MDF, nárezové centrum, lepička Barberán, obaľovačka Barberán, uzol na presné uhlové rezanie a narubávanie, rámový lis, striekacia linka a stacionárny lis na plošné lisovanie.

SOMETHING ABOUT US

Our company SZ-FRAME was established in 1994 as a private company for producing border mouldings and picture frames. During consistent growth of our activity, we established in year 2000 CNC aperation for producing of small but production- and exactness-intensive parts, e.g. wooden light switches and electrical sockets, wooden mobile phone covers or toys, where exactness is very important. Till year 2012 we were concerned only with nature wood shaping. In this year a new aperation was established, where MDF material is processed. In this aperation we are producing on most modern computer controlled machines covered products from MDF and DTD, e.g. door frames, glazing mouldings, covered profiles for furniture industry. Our actual production park consists of following machines and equipments: six CNC milling machine, one CNC turning lathe, 7-headed four-cutter for growing wood, 8-headed four-cutter for MDF, cutting cetre, splicer Barberan, covering machine Barberan, carric band for exact angle cutting and barring, frame press, paintshop and stationary press for surface pressing. Team SZ-FRAME

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

KONTAKTUJTE NÁS

Máte otázky alebo by ste sa chceli dozvediet viac?
Neváhajte , zavolajte , pošlite nám email alebo sa u nás jednoducho zastavte.

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014 SZ-FRAME